Postnummer

Postnummerfiler med svenska postnummer inkl. postort, län och kommun.


Samtliga postnummer och postorter i Sverige inklusive kommunkod samt a-regioner.
Samtliga postnummer och postorter i Sverige inklusive läns- och kommuntillhörighet (både som sifferkod och namn) samt a-regioner.
Samtliga postnummer och postorter i Sverige inklusive läns-, kommun- och distriktstillhörighet (både som sifferkod och namn) samt a-regioner.
Samtliga postnummer och postorter i Sverige inklusive läns-, kommun- och församlingstillhörighet (både som sifferkod och namn) samt a-regioner.
Samtliga postnummer och postorter i Sverige med information om vilka adresstyper som finns inom postnumret.
Postnummer som helt eller delvis innehåller gatuadresser som går att besöka eller leverera till.