Adresser

Adressfiler med svenska gatuadresser inkl. postnummer, postort, län och kommun.


Innehåller samtliga gatuadresser i Sverige (gata, gatunummer, postnummer, postort) där gatunummer ligger uppdelade i intervall (från/till).
Innehåller samtliga gatuadresser i Sverige (gata, gatunummer, postnummer, postort samt läns-, kommun- och församlingstillhörighet) där gatunummer ligger uppdelade i intervall (från/till).
Innehåller samtliga gatuadresser i Sverige (gata, gatunummer, postnummer, postort samt läns-, kommun- och distriktstillhörighet) där gatunummer ligger uppdelade i intervall (från/till).
Innehåller adressförändringar som skett under en utvald tidsperiod.