SENASTE NYTT


Postnummerändringar, mars 2023

Publicerades: 2023-02-15, 12:00

Vilka postnummer som påverkas kan du se i PostNords dokument om postnummerändringar. Denna tabell hjälper till att lokalisera vilka områden/adresser som berörs av ändringarna. Endast detta dokument hjälper dig dock inte i mål för att reda ut vilka förändringar som skett bland adresserna inom varje postnummer.Postnummer delas ofta upp i två eller flera nya postnummerområden. Därför behöver man gå ned på adressnivå för att reda ut vilken adress som fått vilket postnummer.

Kontakta oss för mer information - det går t.ex. att beställa en fil med samtliga adressförändringar under perioden.

Bra att veta angående årets postnummerändringar:

  • Använd inte de nya uppgifterna före den 6 mars.
  • Är ni direkt berörd av att er adress ändras ska ni ha fått särskild information om detta.
  • I Postens dokument om postnummerändringar redovisas endast de förändringar som sker den 6 mars och som berör fler än 50 hushåll per postnummer. Med andra ord är det alltså bara en del av det stora antalet förändringar som sker varje år.

Läs gärna mer om våra tjänster och produkter som underlättar för dig att hålla en bra adresskvalitet.

» Adresstvätt
» PostNords dokument om postnummerändringar