ALLA NYHETER


 

Postnummerändringar, mars 2024
Publicerades: 2024-01-25, 12:00

Varje år sker vanligen 150 000 till 350 000 förändringar i våra adresser. Ändringarna den 4 mars 2024 berör 52 postnummer - 51 nya postnummer samt 1 postnummer som släcks.

Nya priser fr.o.m 1 januari, 2024
Publicerades: 2023-11-20, 03:54

Fr.o.m. den 1/1 2024 kommer en prisjustering att genomföras på vår referensdata.

Postnummerändringar, mars 2023
Publicerades: 2023-02-15, 12:00

Varje år sker vanligen 150 000 till 350 000 förändringar i våra adresser. Ändringarna den 6 mars 2023 berör 249 postnummer - 165 nya postnummer samt 84 postnummer som släcks.

Postnummerändringar mars 2022
Publicerades: 2022-02-10, 12:00

Varje år sker vanligen 150 000 till 350 000 förändringar i våra adresser. Ändringarna den 7 mars 2022 berör 248 postnummer - 163 nya postnummer samt 94 postnummer som släcks.

...