Adresser och postnummer

Hur ofta ändras postnummer och adresser?

Adresser och postnummer är en färskvara. Varje vecka sker det förändringar i den svenska Postnummerdatabasen (PDB) där Sveriges alla adresser och postnummer finns lagrade. Det är från denna databas vi hämtar våra uppgifter ifrån.

Varje år sker det ca 170 till 350 förändringar bland Sveriges postnummer och postorter. Normalt innebär det upp till 250 000 förändringar på adressnivå.

I ett (1) postnummer finns det vanligen mellan 500 och 1000 hushåll. I ett hushåll bor det i genomsnitt 2 personer. Det innebär att upp emot 500 000 människor berörs varje år av dessa postala förändringar.

STÄNG

Följer postnummer län- och kommungränser?

Nej. Faktiskt så följer varken postnummer eller postorter Sveriges administrativa indelning i län, kommuner och församlingar.

Postnummer och postorter kan därför innehålla adresser med olika län-, kommun- och församlingstillhörighet. I våra filer har ni möjlighet att få information om vilken adress eller vilket postnummer som ligger i vilken/vilka administrativa indelningar (län, kommun, församling).

STÄNG

Hur skriver jag en adress till utlandet?

Förutom en korrekt adress till personen/företaget/organisationen i det andra landet måste man även känna till hur man skriver adressen till landet. Det är något som ger upphov till många frågor och många missförstånd.

Landsinformationen är till för att försändelsen ska sorteras rätt i avsändarlandet. Mottagarlandet ska skrivas på avsändarlandets språk eller på engelska så från Sverige ska mottagarlandet skrivas på svenska eller engelska.

Mer information:

PostNord landsinformation

STÄNG

Hur bestäms en adress i Sverige?

Alla bebyggda fastigheter skall ha en egen adress:  det gäller för adresser till permanentboenden, fritidshus samt verksamhetsadresser. 

Kommunen är ansvarig för adressättningen inom sin kommungräns. Deras uppgift är således att bestämma gatunamn/väg och eventuellt nummer för alla bebyggda fastigheter inom kommunen. Ofta baserar sig namnet på ortens historia, geografi, kända personer eller något med lokal anknytning. 

PostNord kan vid behov sätta en "postal adress" tex en postadress till ett företag, myndighet eller organisation som behöver en adress med ett eget postnummer.
PostNord bestämmer postnummer och postort på samtliga giltiga adresser bestämda av kommunen samt för de postala adresserna. Detta görs på uppdrag av Post- och Telestyrelsen.

Om du saknar "din" adress

Det är viktigt att din adress är korrekt och finns inregistrerad som en giltig adress. Förutom post- och brevutdelning är det många andra samhällsfunktioner som bygger på att din adress är korrekt och officiell: räddningstjänst, Polisen, Skatteverket och Folkbokföringen är bara några få.

Saknar du adress till ditt boende eller din verksamhet är det i första hand kommunen du skall vända dig till. Försäkra dig först om att adressen verkligen inte finns. Detta gör du med fördel via vår onlinetjänst för adress- och postnummersökning.

Efter att kommunen fastställt adressen och skickat in den som aktiv tar det normalt ca 1-2 veckor innan den nya adressen finns registrerad i de flesta system med korrekt postnummer och är klar för användning.

Varje aktör har olika intervall för hur ofta de uppdaterar sina system och register. Hos oss hittar ni alltid aktuell information. Adress- och postnummerändringar visas i samband med att de träder i kraft.

STÄNG

Hur är postnummer uppbyggda i Sverige?

Postnummerrådet har tagit fram ett dokument som beskriver hur postnummersystemet i Sverige fungerar.

Ladda ner broschyren Postnummersystemet I Sverige.

STÄNG

Hur får man reda på sitt postnummer?

Postnummerservice erbjuder en kostnadsfri tjänst för adress- och postnummersökning som innehåller alla aktuella adresser och postnummer i Sverige.

Hitta rätt postnummer för din adress

STÄNG

Hur anges postnummer?

För brev och paket inom Sverige anges postnummer med mellanslag mellan den tredje och fjärde siffran, t ex 111 22 Stockholm.

STÄNG

Beställning och abonnemang

När får jag det jag beställt?

Om du har beställt en av våra filer kommer vi att skicka en orderbekräftelse till den e-postadress du uppgav när du beställde.

När ordern har godkänts av oss kommer du att få ytterligare ett mail som innehåller en nedladdningslänk som ger tillgång till filen omedelbart.

Om du har beställt Atlas eller Valid så kommer ni få en orderbekräftelse skickad till den e-postadress ni uppgav följt av inloggningsuppgifter till tjänsten strax därefter.

STÄNG

Hur säger jag upp mitt abonnemang?

Om ni önskar säga upp ert abonnemang är det bara att ringa eller skicka e-post till info@postnummerservice.se oss där ni talar om vem ni är (företagsnamn och/eller kundnummer) samt vilken tjänst ni vill säga upp.

STÄNG

Hur får man använda en fil som man beställer från er?

Leveranser av våra produkter/tjänster som köps/laddas ner/levereras från Postnummerservice Norden AB får användas fritt i den egna organisationen eller för eget bruk, men inte vidareförsäljas, delas, inkluderas, bortskänkas eller överlåtas utan skriftligt tillstånd från Postnummerservice Norden AB.

Postnummerservice Norden AB ansvarar inte och ersätter inte skada på system eller information som uppstått till följd av användande av dessa produkter/tjänster.

Postnummerservice Norden AB:s Köpvillkor

STÄNG