Nyheter


Postnummerändringar mars 2016

Publicerades: 2016-02-26, 08:01

Vilka postnummer som påverkas kan du se i PostNords dokument om postnummerändringar. Denna tabell hjälper till att lokalisera vilka områden/adresser som berörs av ändringarna. Endast detta dokument hjälper dig dock inte i mål för att reda ut vilka förändringar som skett bland adresserna inom varje postnummer.Postnummer delas ofta upp i två eller fler nya postnummerområden. Därför behöver man gå ned på adressnivå för att reda ut vilken adress som fått vilket postnummer.

Kontakta oss för mer information - det går t.ex. att beställa en fil med samtliga adressförändringar under perioden.

Bra att veta angående årets postnummerändringar:

  • Använd inte de nya uppgifterna före den 7 mars.
  • Är ni direkt berörd av att er adress ändras ska ni ha fått särskild information om detta.
  • I Postens dokument om postnummerändringar redovisas endast de förändringar som sker den 7 mars och som berör fler än 50 hushåll per postnummer. Detta är alltså bara en del av de stora antalet förändringar som sker varje år.

Läs gärna mer om våra tjänster och produkter som underlättar för dig att hålla en bra adresskvalitet.

» Adresstvätt
» Postnummerservice adress- och postnummerökning för kontroll av adresser
» PostNords dokument om postnummerändringar


Postnummerändringar mars 2023

Varje år sker vanligen 150 000 till 350 000 förändringar i våra adresser. Ändringarna den 6 mars 2023 berör 249 postnummer - 165 nya postnummer samt 84 postnummer som släcks.

Läs mer 

Postnummerändringar mars 2022

Varje år sker vanligen 150 000 till 350 000 förändringar i våra adresser. Ändringarna den 7 mars 2022 berör 248 postnummer - 163 nya postnummer samt 94 postnummer som släcks.

Läs mer 

Postnummerändringar mars 2021

Varje år sker vanligen 150 000 till 350 000 förändringar i våra adresser. Ändringarna den 1 mars 2021 berör 248 postnummer - 188 nya postnummer samt 60 postnummer som släcks.

Läs mer 

Postnummerändringar mars 2020

Varje år sker vanligen 150 000 till 350 000 förändringar i våra adresser. Ändringarna den 2 mars 2020 berör 231 postnummer - 98 nya postnummer samt 133 postnummer som släcks.

Läs mer