Nyheter


Postnummerändringar mars 2012

Publicerades: 2012-02-07, 14:07

Den 5 mars i år sker stora förändringar i postnummersystemet. Det berör 75 postnummer och innebär många tusen förändringar i våra adresser. Under ett år handlar det om mer än 150 000 förändringar i adresser.

Vilka postnummer som ändras framgår av Postens dokument om postnummerändringar. Denna tabell hjälper till att lokalisera vilka områden/adresser som berörs av ändringarna.

Vi ger er här några råd och anvisningar för detta dokument:

  • Är ni direkt berörd av att er adress ändras ska ni ha fått särskild information om detta.
  • Använd inte de nya uppgifterna före den 5 mars.
  • Detta dokument beskriver endast de ändringar som sker den 5 mars - inte tidigare eller senare ändringar under året.
  • Den enda säkra ändringen som går att utläsa ur detta dokument är namnändringar av postorten.
  • Du kan inte utläsa alla ändringar av dokumentet:
    • Adresser i ditt register kan eventuellt ha påverkats av andra ändringar.
    • Kontrollera alltid hela adressen vid uppdatering, det vill säga; 
gata, nummer, postnummer och postort.

Här kan du enkelt kontrollera om en adress är giltig. Ni kan även kontakta oss för smarta sätt att uppdatera ert register per automatik.

Läs gärna mer om våra tjänster och produkter som underlättar för dig att hålla en bra adresskvalitet.

Länkar


Postnummerändringar mars 2023

Varje år sker vanligen 150 000 till 350 000 förändringar i våra adresser. Ändringarna den 6 mars 2023 berör 249 postnummer - 165 nya postnummer samt 84 postnummer som släcks.

Läs mer 

Postnummerändringar mars 2022

Varje år sker vanligen 150 000 till 350 000 förändringar i våra adresser. Ändringarna den 7 mars 2022 berör 248 postnummer - 163 nya postnummer samt 94 postnummer som släcks.

Läs mer 

Postnummerändringar mars 2021

Varje år sker vanligen 150 000 till 350 000 förändringar i våra adresser. Ändringarna den 1 mars 2021 berör 248 postnummer - 188 nya postnummer samt 60 postnummer som släcks.

Läs mer 

Postnummerändringar mars 2020

Varje år sker vanligen 150 000 till 350 000 förändringar i våra adresser. Ändringarna den 2 mars 2020 berör 231 postnummer - 98 nya postnummer samt 133 postnummer som släcks.

Läs mer