ALLA NYHETER


 

Uppdaterade allmänna villkor för Postnummerservice
Publicerades: 2024-03-18, 12:00

Här hittar du mer information om våra uppdaterade allmänna villkor.

Nu sker postnummeruppdateringen
Publicerades: 2024-03-01, 12:00

Risk för frustration när postnummer uppdateras

Postnummerändringar, mars 2024
Publicerades: 2024-01-25, 12:00

Varje år sker vanligen 150 000 till 350 000 förändringar i våra adresser. Ändringarna den 4 mars 2024 berör 52 postnummer - 51 nya postnummer samt 1 postnummer som släcks.

Nya priser fr.o.m 1 januari, 2024
Publicerades: 2023-11-20, 03:54

Fr.o.m. den 1/1 2024 kommer en prisjustering att genomföras på vår referensdata.

...