Postnummerkatalog


Lund

Län: Skåne
Kommun: Lund kommun
Staffanstorp kommun
Lomma kommun
Eslöv kommun
Antal postnummer i Lund:123 st
Lägsta postnumret i Lund:*220 02
Högsta postnumret i Lund:*228 20

* Obs! Alla postnummer i intervallet högsta/lägsta behöver inte finnas eller ligga inom aktuellt område. För detta krävs en komplett förteckning. Kontakta oss för mer information.


Lund är en postort som innehåller adresser i flera olika kommuner - Lund kommun, Staffanstorp kommun, Lomma kommun, Eslöv kommun.

Inom postorten Lund finns det 123 postnummer.

20 av postnumren i Lund innehåller boxadresser.

Det finns även 10 så kallade administrativa postadresser/postnummer i Lund.

Till administrativa postadresser/postnummer räknas:

  • Storkunder med eget postnummer
  • Postala enheter, postterminaler, regionkontor m.m
  • Tävlingspost
  • Svarspost/Frisvar