Nyheter


Sveriges Radio använder våra postnummerytor

Sveriges Radio använder våra postnummerytor

Publicerades: 2011-05-13, 09:34

De unga som tjänar bäst i landet bor nästan uteslutande i Stockholm eller på industriorter, visar den inkomstgranskning av svenska postnummerområden som Sveriges Radio gjort. 

Läs hela artikeln på Sveriges Radios hemsida.


Postnummerändringar mars 2017

Varje år sker vanligen 150 000 till 350 000 förändringar i våra adresser. Ändringarna den 6 mars 2017 berör 116 postnummer och ca 120 000 adresser.

Läs mer 

Postnummerändringar mars 2016

Varje år sker vanligen 150 000 till 350 000 förändringar i våra adresser. Ändringarna den 2 mars i år berör 54 postnummer och ca 45 000 adresser.

Läs mer 

Församlingar avvecklas som administrativ indelning och tas bort ur folkbokföringen fr.o.m 1 januari 2016

Information om beslutet att ersätta församlingar med distrikt i folkbokföringen

Läs mer 

Postnummerändringar mars 2015

Varje år sker vanligen 150 000 till 350 000 förändringar i våra adresser. I och med ändringarna den 2 mars i år som berör 54 postnummer har ca 175 000 personer berörts sedan årsskiftet.

Läs mer