Nyheter


SparGIS - dela dina områden med andra, s.k

SparGIS - dela dina områden med andra, s.k "tittkonton"

Publicerades: 2014-02-25, 12:23

Nu kan du som använder SparGIS/Postnummerkartan beställa tittkonton och låta fler ta del av de områdesindelningar du gör på kartan. Ett tittkonto innebär att fler användare kan logga in och se de områden du tagit fram, men utan möjlighet att modifera eller ta bort ett område. 
Kontakta oss för beställning och mer information.


Postnummerändringar mars 2017

Varje år sker vanligen 150 000 till 350 000 förändringar i våra adresser. Ändringarna den 6 mars 2017 berör 116 postnummer och ca 120 000 adresser.

Läs mer 

Postnummerändringar mars 2016

Varje år sker vanligen 150 000 till 350 000 förändringar i våra adresser. Ändringarna den 2 mars i år berör 54 postnummer och ca 45 000 adresser.

Läs mer 

Församlingar avvecklas som administrativ indelning och tas bort ur folkbokföringen fr.o.m 1 januari 2016

Information om beslutet att ersätta församlingar med distrikt i folkbokföringen

Läs mer 

Postnummerändringar mars 2015

Varje år sker vanligen 150 000 till 350 000 förändringar i våra adresser. I och med ändringarna den 2 mars i år som berör 54 postnummer har ca 175 000 personer berörts sedan årsskiftet.

Läs mer