Nyheter


Så bestäms en adress i Sverige

Så bestäms en adress i Sverige

Publicerades: 2013-05-29, 14:27

Svenska adresser och postnummer är levande information som förändras kontinuerligt. Många ställer frågor till oss om felaktiga adresser, adresser som inte finns alls, felaktiga postnummer m.m. 

För ökad förståelse om denna problematik, läs vår information:
Så bestäms en adress i Sverige.


Postnummerändringar mars 2017

Varje år sker vanligen 150 000 till 350 000 förändringar i våra adresser. Ändringarna den 6 mars 2017 berör 116 postnummer och ca 120 000 adresser.

Läs mer 

Postnummerändringar mars 2016

Varje år sker vanligen 150 000 till 350 000 förändringar i våra adresser. Ändringarna den 2 mars i år berör 54 postnummer och ca 45 000 adresser.

Läs mer 

Församlingar avvecklas som administrativ indelning och tas bort ur folkbokföringen fr.o.m 1 januari 2016

Information om beslutet att ersätta församlingar med distrikt i folkbokföringen

Läs mer 

Postnummerändringar mars 2015

Varje år sker vanligen 150 000 till 350 000 förändringar i våra adresser. I och med ändringarna den 2 mars i år som berör 54 postnummer har ca 175 000 personer berörts sedan årsskiftet.

Läs mer